Rozpadający się w locie orzeł, być może symbol upadającego państwa.