Wzburzone morskie fale rozbijające się o potężne skały – niecodzienna potęga żywiołu.