Wielki księżyc widoczny z ziemi. Bardzo zbliżył się do ziemi.