Czy słońce kiedyś zgaśnie, jak większość gwiazd? A jeśli, to co stanie się potem?