Sęk powstaje przez całe życie drzewa, bo w jego strukturę wrastają niektóre gałęzie. Potocznie określenie „sęk” jest używane, jako synonim dla słowa „problem”.