Graficzny żywy trup szukający swojej ofiary. Straszny zombiak.