Droga, albo to element każdego krajobrazu. Symbolicznie może oznaczać „drogę życiową”, czyli dokonywanie określonych wyborów.