Zjawisko atmosferyczne, spowodowane zimnymi i ciepłymi masami powietrza.